Начало » Финанси

Съд отмени правото на банките да увеличават лихви по свое усмотрение

Публикувано от:  на август 6, 2013 Няма коментари

Съд отмени правото на банките да увеличават лихви по свое усмотрениеРусенският районен съд взе безпрецедентно решение, засягащо хиляди българи с кредити към банки. Той постановява, че е клаузата в договор за кредит, даващ право на банка по свое усмотрение да увеличава лихвения процент, е неравноправна и я обявява за нищожна. Решението на Русенския районен съд по дело срещу “Юробанк И Еф Джи България” (Пощенска банка) е взето на 30 юли 2013 г.

То не засяга само клиентите на “Юробанк”, защото същата клауза фигурира масово в договорите за кредит към български банки. Решението може да отпуши лавина от дела срещу банки за връщане на надвзети пари заради едностранно увеличени лихви.

Решението на русенските магистрати е прецедент, защото въпреки наличието на въпросната клауза на практика във всички договори за кредит с български банки, досега не е имало решение на съд, което да се отнася до самата клауза. Решенията са се отнасяли по-скоро до връщането на пари и са били в полза на ищеца или на банката.

В масовите договори за кредит, както и в конкретния случай, тази клауза дава право на банката да увеличава и налага по-висок Базов лихвен процент (от който зависи лихвата по кредита) по вече сключени договори. В текста пише, че БЛП не подлежи на договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за страните. В същото време банките твърдят, че промяната на БЛП е свързана с промяна в “пазарните условия”, но не конкретизират каква точно промяна в пазарните условия би наложила промяна на БЛП.

Понятието “пазарни условия” е твърде широко и на практика е невъзможно да се прецени кога има реални предпоставки за увеличаване на БЛП и кога – не, пише в решението си съдът. От там заключават още:

“Съдът намира, че е недопустимо в един потребителски договор предпоставките за упражняване на това толкова съществено от гледна точка интересите на кредитополучателя право на банката, каквото е правото на едностранно изменение на лихвения процент, да бъдат формулирани по подобен начин и едва в рамките на едно съдебно производство това пределно широко понятие – изменението на пазарните условия, да бъде попълвано със съдържание, с твърдения за настъпилите сътресения на кредитните пазари и с промяна на рисковите условия при кредитирането”.

От текста става ясно още, че дори пред съда банката не е успяла да изясни конкретните причини, довели до увеличаване на лихвения процент.

По въпроса за промените в “пазарните условия”, от които страдат банките, от съда пишат още:

“Икономически затруднения изпитват обаче не само банките. Такива трудности изпитват и техните потребители, чиито интереси също следва да бъдат защитени”.

Клаузата, която дава право незабавно налагане на неясно как увеличен БЛП “се явява изцяло неравноправна, тъй като изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на ищеца и ответника и следователно е нищожна на основание чл. 144, т. 10 от ЗЗП”, категорични са от съда.

cross.bg


Сподели новината в социалните мрежи:
Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Вашият коментар:
Моля пишете на Български или коментарът Ви няма да бъде публикуван!

Copyright © 2013 - 2018. Новините в Днес-24. Всички права запазени.
Забранено е публикуването на статии от сайта dnes-24.com в други медии.