Начало » Новини

Пенсионерите намалели с 18 619 за година

Публикувано от:  на май 17, 2013 Няма коментари

пенсионериНадзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди Отчет за изпълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2012 г.

От данните в отчета става ясно, че общите разходи на ДОО за 2012 г. възлизат на 8 362 149,2 хил. лв. или 98,9% от предварително планираните за годината 8 455 191,5 хил. лв. Реализираната икономия спрямо плана е 93 042,3 хил. лв. и се дължи на по-ниските от планираните разходи по всички социалноосигурителни програми.

В структурата на разходите най-съществено значение имат тези за пенсии и представляват 86,8% от разходите на ДОО. Според документа този вид плащания възлизат на 7 217 334,8 хил. лв. (без разходи за пощенски такси и ДДС), като в тази сума са включени и разходите за пенсии, финансирани както от ДОО, така и от републиканския бюджет. Отчетените разходи са с 52 665,2 хил. лв. или 0,7% по-малко от планираните. По-ниският разход се дължи на отчетените по-малък среден брой пенсионери и по-нисък среден размер на пенсията спрямо предварително планираните.

За социални помощи и обезщетения са изразходвани 1 040 299,6 хил. лв., или 12,4% от общите разходи, сочи отчетът. За програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта са направен разходи в размер на 66 464,3 хил.лв., което е 0,8% от общите разходи.

Участието на държавата в поемането на осигурителните разходи, които са за сметка на републиканския бюджет през 2012 г., е чрез трансфер по план в размер на 4 587 603,2 хил. лв. За 2012 г. бюджетът на ДОО е получил трансфер в размер 4 519 978,7 хил. лв.

В приходната част на отчета е посочено, че от планираните приходи за ДОО за 2012 г. (без трансферите) в размер на 3 877 952,5 хил. лв. са постъпили 3 853 580,7 хил. лв., като изпълнението на плана е 99,4%.

Към 31 декември 2012 г. броят на пенсионерите е 2 208 446, като спрямо края на 2011 г. техният брой е намалял с 18 619 (0,8%). Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2012 г. е 271,21 лв. Средната пенсия на един пенсионер през 2012 г. е достигнала 43,9% от брутния осигурителен доход, а спрямо нетния осигурителен доход тя е 56,0%

На основание чл.31, ал.1 от КСО утвърденият от НС на НОИ очет за изпълнение на бюджета на ДОО се внася за приемане от Народното събрание.

На своето заседание Надзорният съвет на НОИ прие отчета за изпълнението на извънбюджетната сметка на Учителския пенсионен фонд за 2012 г.

Подробна информация за изпълнението на бюджета на ДОО за 2012 г. може да намерите на интернет страницата на НОИ в рубриката НОИ/Статистика и анализи/Анализи. Данните за Учителския пенсионен фонд са публикувани в рубрика Пенсии/Учителски пенсионен фонд.

cross.bg


Сподели новината в социалните мрежи:
Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Вашият коментар:
Моля пишете на Български или коментарът Ви няма да бъде публикуван!

Copyright © 2013 - 2018. Новините в Днес-24. Всички права запазени.
Забранено е публикуването на статии от сайта dnes-24.com в други медии.