Начало » Новини

Европейската комисия погна БЕХ и дъщерните му дружества

Публикувано от:  на юли 5, 2013Няма коментари

Европейската комисия погна БЕХ и дъщерните му дружестваЕвропейската комисия образува официално производство, за да разследва дали „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ (за доставка на газ) и „Булгартрансгаз“ (за газова инфраструктура) пречат на свои конкуренти да получат достъп до важни газови инфраструктури в България, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Образуването на производство не засяга изхода от разследването.

Комисията е обезпокоена от това, че историческият оператор в българската енергетика БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно злоупотребяват с господстващото си положение на пазарите на природен газ в България, което представлява нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

По-конкретно, тя е обезпокоена от това, че има вероятност тези дружества да пречат на потенциални конкуренти да получат достъп до българската мрежа за пренос на газ и до съоръженията за съхранение на газ, като изрично или негласно отказват достъп на трети страни или го забавят. Освен това, тези дружества могат да пречат на конкурентите да получат достъп до главния газопровод за внос, като запазват капацитет, който редовно остава неизползван, без да го пускат на пазара. Без достъп до тази инфраструктура, която е от основно значение, нито едно дружество не може да се конкурира с „Булгаргаз“ на българските пазари за доставки на газ.

Подобни практики, ако бъдат доказани, ограничават конкуренцията и могат да доведат до по-беден избор и до по-лоши условия за доставки на газ, което в крайна сметка ощетява потребителите в ЕС.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да повлияе на търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Регламента за антитръстовата политика (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи за защита на конкуренцията на държавите – членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламента за антитръстовата политика предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите за защита на конкуренцията на държавите членки от правомощията им също да приложат разпоредбите на ЕС в областта на конкуренцията спрямо съответните практики. Съгласно член 16, параграф 1 от същия регламент националните съдилища трябва да избягват да постановяват решения, които биха противоречали на решение, което Комисията предвижда да приеме по образувано от нея производство.

Комисията е уведомила „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, както и българския орган за защита на конкуренцията, че е образувала производство по случая.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръстовата политика зависи от редица фактори, като сложността на случая, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

cross.bg

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!


Сподели новината в социалните мрежи:
Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Вашият коментар:
Моля пишете на Български или коментарът Ви няма да бъде публикуван!

Copyright © 2013 - 2018. Новините в Днес-24. Всички права запазени.
Забранено е публикуването на статии от сайта dnes-24.com в други медии.